zwalczamy zagrożenie hałasem w środowisku i na stanowisku pracy – projektujemy i wykonujemy zabezpieczenia dźwiękochłonne. Działamy w zakresie ochrony środowiska przed hałasem oraz kształtowania właściwego klimatu akustycznego w otoczeniu człowieka
Cysterny Kontenery Pomieszczenia socjalne i biurowe Zabudowy dźwiękochłonne Kabiny Technologiczne zbiorniki i pojemniki Cięcie laserem Elementy konstrukcyjne
LogoJakość
     dBP Products Sp. z o.o. w Rawiczu ma świadomość swych celów i dążeń, w których najważniejsze miejsce zajmuje klient. Firma realizuje powierzone zadania na najwyższym poziomie jakościowym czego potwierdzeniem są uzyskane certyfikaty Transportowego Dozoru Technicznego wg norm:
  Arrow  PN-EN ISO 9001-2009 w zakresie: “Projektowanie i wykonawstwo obudów dźwiękoizolacyjnych, konstrukcji stalowych. Kontrola, naprawa, modernizacja oraz przygotowanie do badań pośrednich i okresowych cystern drogowych do przewozu towarów wg ADR kl.2,3.”
  Arrow  PN-EN ISO 3834-2:2007 - Zarządzanie jakością w spawalnictwie.
Posiadamy certyfikat nadany przez Instytut Spawalnictwa z Duisburga w zakresie normy:
  Arrow  EN 1090-1:2009+A1:2011. Certyfikat zgodności zakładowej kontroli produkcji. Niniejszy certyfikat potwierdza, że zastosowano wszytkie postanowienia dotyczące oceny i weryfikacji stałości procesów opisanych w załączniku ZA
  Arrow  DIN EN 15085 - 2 świadectwo spawalnicze nadane przez SLV Duisburg dotyczące wysokich wymagań w produkcji pojazdów szynowych i ich części składowych.

Spawamy metodami MIG, MAG i TIG.

Certyfikat Certyfikat Certyfikat Certyfikat Certyfikat Certyfikat Certyfikat Certyfikat Certyfikat Certyfikat