zwalczamy zagrożenie hałasem w środowisku i na stanowisku pracy – projektujemy i wykonujemy zabezpieczenia dźwiękochłonne. Działamy w zakresie ochrony środowiska przed hałasem oraz kształtowania właściwego klimatu akustycznego w otoczeniu człowieka
Cysterny Kontenery Pomieszczenia socjalne i biurowe Zabudowy dźwiękochłonne Kabiny Technologiczne zbiorniki i pojemniki Cięcie laserem Elementy konstrukcyjne
dBP Products
dBP Products

Cysterny
     Firma dBP Products posiada uprawnienia nadane przez Transportowy Dozór Techniczny nr TDT-M/N-58/09 w zakresie modernizacji i naprawy zbiorników cystern drogowych wraz z wyposażeniem obsługowym do transportu towarów niebezpiecznych klas 2 i 3, cystern do transportu towarów niebezpiecznych klas 2 wg ADR, które są oznaczone znakiem "Π" zgodnie z dyrektywą 1999/36/WE oraz cystern do przewozów materiałów sypkich (mąkowozy, paszowozy, cementowozy).
     Posiadamy uprawnienia do wytwarzania, modernizacji i naprawy instalacji oraz urządzeń do napełniania i oprózniania zbiorników transportowych, a także elastycznych przewodów przeładunkowych stanowiących wyposażenie cystern lub urządzeń i instalacji do napełniania i opróżniania zbiorników transportowych.

Przygotowujemy cysterny do przeglądów:
  Arrow  okresowych
  Arrow  pośrednich
  Arrow  eksplotacyjnych
  Arrow  doraźnych

Kontakt:
Jacek Marcinkowski
tel. 0 605 085 250
e-mail:j.marcinkowski@dbgrupa.com.pl