Zwalczamy zagrożnie hałasem w środowisku i na stanowisku pracy - projektujemy i wykonujemy zabezpieczenia dźwiękochłonne. Działamy w zakresie ochrony środowiska przed hałasem oraz kształowania właściwego klimatu akustycznego w otoczeniu człowieka
Cysterny Kontenery Pomieszczenia socjalne i biurowe Zabudowy dźwiękochłonne Kabiny Technologiczne zbiorniki i pojemniki Cięce laserem Elementy konstrukcyjne
dBP Products
dBP Products

Strona główna
     Specjalnością dBP Products Sp. z o.o. są izolacje dźwiękochłonne, a w szczególności produkcja kabin, osłon, kontenerów oraz konstrukcji stalowych . Prace wykonujemy kompleksowo od projektowania poprzez wykonawstwo do montażu. Realizujemy indywidualne zamówienia na kabiny o dowolnych wymiarach i o dowolnym kształcie.
     Ceny na nasze wyroby ustalane są indywidualnie dla każdego zlecenia i zależą od stopnia trudności wykonywanych kabin oraz od wymagań klienta w zakresie funkcjonalności, stopnia pochłaniania dźwięku, wyposażenia, oświetlenia, klimatyzacji itp.. Prace nad powierzonym nam problemem możemy wykonać całościowo (pomiary, projekt, produkcja, transport, montaż), lub tylko wybrane przez zleceniodawcę poszczególne etapy.
     Stosujemy materiały oraz surowce, które mają świadectwo niepalności i mogą być używane wszędzie tam, gdzie istnieją wysokie wymagania w zakresie bezpieczeństwa pracy.
     Firma dBP Products posiada uprawnienia Transportowego Dozoru Technicznego w zakresie kontroli, naprawy, modernizacji oraz przygotowania do badań średnich i okresowych cystern drogowych do przewozu towarów niebezpiecznych wg ADR kl. 2,3.